הזית

מוצרים ושירותים

כריתה ועקירה של מטעים, זית ופרדסים, כריתה ועקירה של אקליפטוס וברוש

  • כריתת מטעים ופרדסים
  • עקירת שורש
  • ריסוק גזם
  • ריסוק עצים שלמים עם מרסקת יער גדולה
  • רוטר 
  • דילול פרדסים ומטעים
  • שילוד עצים
  • הורדת זרועות
  • סניטציה והורדת משקלים


מכירת עצי פרי בוגרים, מניבים ומאוקלמים:  

·    עצי זית 

·     הדרים – לימון, אשכולית אדומה, פומלה אדומה, מנדרינהשירותים נוספים:

·חפירת בורות לנטיעת העצים

·נטיעת העצים

·הובלת מנוף בכל חלקי הארץ

·שירותי מחפרון 

 

 לפני עקירתם, העצים נגזמים, והגדמים נמרחים בחומר המונע נמקים ומזיקים.

לאחר עקירתם מהמטע, העצים מרוססים בחומר המונע פטריות ובחומר המונע ריקבון בשורשים, לאחר מכן נארזים העצים ברשת מיוחדת לשמירת בית השורשים.

לזית ניסיון בהעתקת עצים.