הזית

כריתה ועקירה

כריתה ועקירה של מטעים, זית ופרדסים, אורן, אקליפטוס וברוש

העבודה מתבצעת על ידי פועלים מומחים בעלי רשיונות וביטוח

העבודה מתבצעת בצורה רציפה 

העץ שנחתך נערם ומוצא ממטע/פרדס

שורשים נעקרים, נערמים ומוצאים מהאתר

סגירת בורות על ידי שופל 

יישור שטח

סיוע לבעל החלקה בעבודות עפר במידת הצורך